Technológie & Udržateľnosť

Spoločnosť PETRIO je postavená na pevných pilieroch kontinuálnych technologických inovácií a princípoch udržateľného rozvoja.

Presadzujeme aktívnu obchodnú politiku s cieľom zabezpečenia pozitívnych hospodárskych výsledkov, zdravého rastu spoločnosti s ohľadom na životné prostredie a zachovanie pracovných miest v lokálnej a regionálnej ekonomike.

Pravidelne investujeme finančné zdroje do technologických inovácií pri akceptácií rozumnej miery rizika v trhovom prostredí.

Neustále rozširujeme naše produktové portfólio a zvyšujeme úžitkovú hodnotu našich výrobkov s cieľom zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti spoločnosti na európskom trhu.

PETRIO PE LDPE HDPE udrzatelne folie inovacie
PETRIO PE LDPE HDPE udrzatelne folie inovacie

Vyvíjame našu výrobnú činnosť pri maximálnej možnej miere environmentálnej udržateľnosti. Na výrobu PE fólií využívame najmodernejšie a ekologicky šetrné technológie, prvotriedne primárne suroviny, kvalitné technické regranuláty (PIR) a certifikované recykláty (PCR).

Aktívne presadzujeme prechod od lineárnej k cirkulárnej ekonomike vlastným zhodnocovaním a následným opätovným použitím vlastného odpadu vo výrobe. Znižujeme tak emisie CO2, uhlíkovú stopu a znižujeme vplyv našej výrobnej činnosti na životné prostredie.

Naše výrobky sú 100% recyklovateľné, zdravotne nezávadné a certifikované na vhodnosť pre priamy styk s potravinami. V závislosti od typu produktu umožňujeme použitie recyklovanej zložky suroviny až do výšky 100%.

Kladieme dôraz na spoločensky zodpovedné správanie našej spoločnosti a jej riadenie je vykonávané eticky a transparentne.

Ako výrobca a dodávateľ polyetylénových fólií sme pripravení splniť prísne kritériá našich odberateľov a partnerov z hľadiska požiadaviek na ochranu životného prostredia, spoločensky zodpovedné správanie a etické a transparentné riadenie firmy (ESG).

PE fólie pre Vás vyrábame inteligentne a udržateľne. To je naša misia.

PETRIO PE LDPE HDPE udrzatelne folie inovacie