Ochrana osobných údajov

1. Úvod

Zabezpečenie osobných údajov je veľmi dôležité a preto Vás informujeme akým spôsobom a za akým účelom spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje.

Všetky osobné údaje sú získané zákonným spôsobom, uložené na zabezpečených serveroch cloudových systémov. Elektronicky poskytnuté údaje sú chránené šifrovaním pomocou protokolu SSL (Secure Sockets Layer).

Vaše osobné údaje spracúva výhradne prevádzkovateľ, niektoré údaje môžeme zdieľať s iným dodávateľom za účelom vybavenia Vašej objednávky. Tretím osobám a iným krajinám Vaše osobné údaje neposkytujeme.

2. Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom webovej stránky www.petrio.sk je:

PETRIO, a.s.
Vinárska cesta 1113
951 41 Lužianky
Slovenská republika

IČO: 35823437
DIČ: 2020225130
IČ DPH: SK2020225130
BIC (SWIFT): OBKLSKBAXXX
IBAN: SK10 8370 0000 0061 6110 9282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 10447/N.

Kontakt na prevádzkovateľa je:
Mobil: +421 915/254 163
E-mail: jozef.budovsky@petrio.sk

3. Za akým účelom spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba za účelom:

 • fakturácie
 • plnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov
 • identifikácie zákazníkov pred a počas poskytovania služieb
 • spracovania objednávok a cenových ponúk elektronickou poštou alebo telefonicky

4. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba údaje nevyhnutné k splneniu dopytu zákazníka a to:

 • fakturačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo
 • bankového účtu
 • kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo

5. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba je povinná uvádzať úplné a pravdivé údaje. Medzi Vaše základné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov patria:

 • právo na prístup
 • právo na opravu
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracovania
 • právo namietať proti spracovaniu
 • právo na prenos údajov
 • právo sťažovať sa dozornému orgánu
 • právo odobrať súhlas