PETRIO úspešne spustilo najmodernejšiu extrúznu linku na PE fólie na Slovensku a v Českej republike!

15. júna 2023

Na začiatku bola idea. Motivácia vystúpiť z komfortnej zóny a dosiahnúť progres. Pretaviť úspešné hospodárske roky do vybudovania ešte silnejších základov pre ďalší rast.

Rozhodnutie uskutočniť investíciu do modernej a výkonnej extrúznej linky špičkového svetového výrobcu obnášalo dôkladné zváženie všetkých súvisiacich aspektov.

V PETRIU dlhodobo presadzujeme filozofiu prijímania rozhodnutí, ktoré v sebe nesú akceptáciu rozumnej miery rizika, a ktoré sú v prospech zdravého a udržateľného fungovania našej spoločnosti.

PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia
PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia

Našou snahou je kontinuálne zvyšovať kvalitu našich produktov, služieb a rozširovať naše produktové portofólio kvalitného baliaceho materiálu z LDPE a HDPE. To nám umožňuje napĺňať náš dlhodobý cieľ – vyrábať PE fólie inteligentne – efektívne a udržateľne.

V prvom kroku bolo nevyhnutné uskutočniť nadstavbu strechy našej výrobnej haly o vyše 6 m, aby sa nová extrúzna linka s výškou takmer 16 m zmestila do našich výrobných priestorov.

„Otvorenie“ budovy, obsahujúcej množstvo výrobnej technológie je vždy chúlostivá operácia, s rizikom vplyvov počasia a poveternostných podmienok. Nebolo to výnimkou ani v našom prípade, so situáciou sme sa však v úzkej spolupráci s dodávateľskou firmou dokázali úspešne vysporiadať.

Dimenzné limitácie interiéru výrobnej haly rovnako predstavovali náročnú výzvu. Na umiestnenie podpornej veže pre technológiu bolo potrebné dodržať kritické rozmery, s rezervou niekoľko centimetrov na každej strane.

Komplikovanú úlohu sa podarilo úspešne splniť v kooperácií s tímom projektantov zhotoviteľa.

K prípravám na inštaláciu samotnej linky sme pristúpili zodpovedne. Nie je možné predvídať každú situáciu, ktorá v priebehu takej obsiahlej realizácie nastane, ale je možné eliminovať vplyv nečakaných udalostí dôkladným plánovaním, dôrazom na detaily a nezanedbaním ani zdanlivých maličkostí.

Samotnú montáž tak mohla dodávateľská firma realizovať s našou plnou podporu a odviedla výbornú prácu.

Výrobnú linku sme v júni 2023 úspešne otestovali a spustili do ostrej prevádzky.

PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia
PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia
PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia
PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia
PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia
PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia
PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia
PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia

Každý úspech je vždy výsledkom spolupráce ľudí. Pozitívny výsledok doručilo efektívne prepojenie profesionálov so spoločným cieľom.

Sme radi, že sa nám podarilo úspešne vysporiadať s každou situáciou, ktoré počas takmer 3 ročného obdobia a investovania vyše 1,5 mil. € do realizácie projektu pravidelne vznikali a dnes máme v prevádzke najmodernejšiu linku na výrobu PE fólií na Slovensku a v Českej republike.

Ďakujeme týmto všetkým našim zamestnancom, partnerom a dodávateľom, ktorí sa na tomto výsledku podieľali.

Táto linka nám umožňuje prinášať vám, našim súčasným aj budúcim zákazníkom, PE obalový materiál tej najvyššej kvality. Zároveň predstavuje záväzok, ako aj do budúcna hľadať cesty, ako rozvíjať našu spoločnosť. Úsilie dosahovať progres je proces a ten musí prebiehať neustále. Týchto zásad sa budeme pevne držať aj naďalej.

Zdieľajte aj Vy s nami naše nastavenie a spoznajte kvalitu výsledkov našej práce.

PETRIO pe ldpe hdpe folie vyrobna technologia